Ontdek hier hoe ver je kunt komen met verschillende MBTI typen. En als u wilt weten hoe U er uit kunt halen wat er in zit, zelf of met uw team, bel dan MBTI Coach & Trainer: Robert Feddes - ESTP op 0624815030

Disclaimer

Repin

Disclaimer MBTI-Training.nl

MBTI-Training.nl is een initiatief van Facing The Challenge bv - een trainingsbureau met jarenlange ervaring in binnen- en buitenland met trainingen gericht op samen beter werken!

De foto's op deze site zijn eigendom van de betreffende eigenaren. En de type aanduidingen van de verschillende mensen zijn gebaseerd op hetzij het bekende type, hetzij de inschattingen van MBTI professionals wereldwijd, die op verschillende fora met elkaar tot een inschatting zijn gekomen op basis van vertoond gedrag van ieder van de persoonlijkheden en het MBTI-type wat dit gedrag het best verklaart.

Natuurlijk zeggen we hiermee niet dat de verantwoordelijkheid voor gedrag ligt in de persoonlijke psychologische voorkeuren zoals die in de MBTI typologie wordt gehanteerd, absoluut niet!

MBTI is een instrument om beter zicht te krijgen op je zelf en anderen. En met beter zicht komt meer verantwoordelijkheid.

MBTI verklaart niet alles, mensen maken keuzes en mensen hebben overtuigingen en mensen hebben allerlei ervaringen en de combinatie van de keuzes en overtuigingen en ervaringen en waarschijnlijk nog een paar dingen, bepalen uiteindelijk wat iemand doet in verschillende situaties.

Het doel van het geven van een overzicht van bekende persoonlijkheden en hun - al dan niet geschatte - mbti types, is om een visueel overzicht te geven van de uiteenlopende mogelijkheden die ieder type heeft om waarde toe te voegen aan de wereld en jammer genoeg moeten we constateren dat er ook mensen zijn die de wereld veel schade hebben toegebracht.

Je zou je af kunnen vragen waarom we ook mensen op deze site neerzetten die aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van soms miljoenen mensen...

...Was het niet makkelijker geweest om alleen de goede voorbeelden te laten zien?

Jazeker was dat makkelijker geweest, maar we kiezen toch voor een totaal beeld, waarbij we gelukkig zien dat de meerderheid gericht is op bereiken van goede doelen.

Maar de belangrijkste reden dat we goed EN slecht laten zien, is omdat we daarmee de bal terugleggen bij ieder van ons, in de vorm van de volgende vraag:

'Wat doe jij met de talenten en vaardigheden en psychologische voorkeuren die jij hebt gekregen?'

En als jij of u hulp kan gebruiken om er uit te halen wat er in zit, denk dan gerust eens na over 1 op 1 MBTI Coaching.

Succes!